75 Jaar Schaakkring Groeninge

75 Jaar Schaakkring Groeninge

Uit bronnen gevonden in "Het Belgisch Schaakbord" blijkt dat de KS reeds actief was in 1924 en aangesloten was bij de KBSB als eerste West-Vlaamse club. We gaan er dus vanuit dat de club reeds méér dan 75 jaar bestaat.
Andere bronnen van voor 1940 zijn niet in ons bezit. Vanaf 1947 is dit wel het geval.

Een beperkte groep van ongeveer 20 spelers spelen elke vrijdagavond hun partijen in het lokaal "Café St Georges" (hoek Lange Steenstraat en Doorniksestraat). Prominente figuren zijn Dokter Depla, Arie en Lambert van As, Jos Walleyn, Jos Gobert en Roger Missiaen. Jean Vrancken in de voorzitter. Als 12 jarige doet huidig voorzitter Herman Ottevaere zijn eerste schreden in de tempel van Caissa!.
Wat later zijn Maurice Vansteenkiste, Frank Callens en Pol Declerck en vele anderen ook al van de partij. Pol Vanbiervliet is de toernooileider.

Het schaakleven in West-Vlaanderen, gans het land en ook in Kortrijk draait op volle toeren en bereikt een hoog niveau.

In 1953 & 1954 behaalt Jos Gobert de titel van kampioen van België voor o.m. O'Kelly en anderen. Ondertussen was hij, zowel als Lucien Opsomer reeds Belgisch kampioen geweest in het correspondentieschaken, een disciline die nog steeds door fervente aanhangers van de kortrijkse club wordt beoefend. Vele jaren later wordt onze club tot 3 maal toe Belgisch kampioen van de interclubs met een ploeg van 6 man. In 1953 behaalt Groeninge ook de 3de plaats in de nationale interclubs na Colle Brussel en Antwerpen.

Na deze bloeiperiode beleeft de club interne moeilijkheden en kent een periode van verval. Vooraanstaande spelers haken af, of kiezen een andere kring. Maar met de komst van de onnavolgbare Dr Scheirlynck als voorzitter wordt in de beginjaren van '60 de draad weer opgenomen.

In 1964 verhuizen we naar cafë "'t Belfort" op de Grote Markt. Daar zouden we meer dan 20 jaar verblijven. De patron Jos Dirix en zijn ganse familie stonden iedere vrijdagavond paraat om de vele schakers te ontvangen voor ons wekelijks partijtje en sortietje, en vaak tot in de vroege uurtjes. Ook op dat punt was Lambert Van As de voortrekker. Onvergetelijk waren toen de jaarlijkse clubsoupers en bijkomende kampioenenvieringen.

De groeninge club doet mee aan alle mogelijke activiteiten: interclubs, ligakampioenschappen, massakampen, vriendenwedstrijden en zelfs uitstappen naar het buitenland.!

De clubkampioenschappen worden méér dan hardnekkig betwist en nieuwe namen en kampioenen komen naar voor. Pol Declerck, Paul Callens, Lucien Opsommer, Lambert Van As, Herman Ottevaere en Roland Seynaeve vertegenwoordigers van de oudere garde maar worden later geconfronteerd met een nieuwe lichting die het allerbeste laat verhopen. Kris Gheysen, Jan Delabie, Karel Haeck en huidig secretaris Dirk Demarcke zijn de nieuwe vaandeldragers. Maar dan bevinden we ons reeds een eind in de jaren 70 en 80!

Het dient gezegd dat de match om het wereldkampioenschap tussen Fischer en Spasski in 1972 een formidabele injectie had gegeven aan de club, zowel kwantitatief als kwalitatief!

Na 23 jaar "Belfort" verhuizen we op het eind van de jaren 80 noodgedwongen naar het "Voske", later tot "Stradivarius" omgedoopt.

Ondanks alle goede wil werd het ons op dee duur onmogelijk daar verder in te trekken, omdat het avondlijke lawaai van een jeugdcafë niet te verzoenen valt met de onontbeerlijke stilte die het schaken kenmerkt.

We verhuizen derhalve in 1994 opnieuw, en vinden soelaas in cafë Français op de Grote Markt; bij de familie Andrë Herreweghe vinden we een nieuwe thuis!. Na enkele jaren moeten we noodgedwongen opnieuw op zoek naar een ander lokaal en na heel wat zoeken komen we terecht in de oude "Brasserie du Thëatre" in zijn moderne benaming: Teaterkaffee op de Schouwburgplaats. De uitbaters Christophe en Isabelle staan 100% achter ons. Ze zijn jong en dynamisch en iedereen voelt er zich thuis zowel oud als jong!

Evenzo is er de belangstelling van en voor de jeugd. Onder de leiding van Pascal Bauwe worden er de laatste jaren enorme inspanningen gedaan om via een intensieve jeugdwerking de club een nieuwe impuls te geven. De resultaten mogen er zijn: Peter Nuytens, Ansgar Carlier, Pieter-Jan Bonte en vooral Piet Devos doen de club daveren op zijn grondvesten. Deze nieuwe generatie staat borg voor de toekomst. Hun prestaties op nationaal en internationaal vlak zijn er het beste bewijs van. Piet Devos werd onlangs, en hier in Kortrijk, wereldkampioen vij de blinden en visueel gehandicapte spelers tot 20jaar! Proficiat!

Bij deze viering vergeten we zeker de mensen van het eerste uur niet en vooral dan al diegenen die ons reeds verlieten ... Vooral de onvergetelijke Lambert Van As, die ons enkele jaren geleden ontviel, blijft in het geheugen van iedereen die de club genegen is!

Een terugblik op 75 jaar, uiteraard zeer onvolledig, is nochtans bemoedigend. Ondanks tegenslagen allerhande, periodes van bloei en verval, hield de club stand en staan we nog steeds aan de spits van het Westvlaamse schaakleven. De geringe inbreng van buitenlandse spelers was noodzakelijk om ons in 2de nationale te handhaven.

Veel belangrijker is de vaststelling dat we met eigen jeugd de toekomst rooskleurig mogen tegemoet zien! De inspanningen van een eendrachtig bestuur staan borg voor de verdere uitbouw van het schaakleven in de stad en regio Kortrijk.

Een speciale attentie ook voor Steven Debrauwere en Frank Verhelle om hun niet aflatende inspanning ons clubblad in leven te houden.

Alle medewerkers van vroeger en nu verdienen onze waardering, met een bijzonder woord van dank voor de merkwaardige artikels en gedichten van de hand van Frans Terryn.

Een nieuw hoogepunt wordt de tentoonstelling ingericht door de Groeninge Schaakkring in de stadsbibliotheek op het eind van de maand november! "75 jaar schaken in Kortrijk" zal dus niet onopgemerkt voorbijgaan.

Herman Ottevaere.

 

Opgelet ! tijdens de schoolvakanties is er GEEN jeugdles