Lessen Jeugd - Volwassenen 2015-2016

 

Vanaf vrijdag 18 september 2015 starten we opnieuw met de jeugdwerking (18.30 tot 20h).

 

Onze jeugdwerking werkt reeds erg goed en we zullen opnieuw dit jaar alles doen om dit zo te houden.

Dankzij onze prachtige lokalen hebben wij de mogelijkheid om de jeugdspelers in groepen in te delen volgens kennis, talent en leeftijd.

Drie groepen zullen gevormd worden met voor iedere groep een schaakinstructeur.  De groepen worden onverdeeld op basis van kennis omtrent de stappenmethode Brunia -> gaande van beginners tot gevorderden.

Voor het seizoen 2014 - 2015 zullen we ons nog opnieuw toeleggen op deze methode. We werken in drie groepen volgens niveau:

 

groep 1 De pionnetjes : stap 1 (regels schaakspel, eenvoudige taktieken als slaan, verdedigen, mat in één, rokade, notatie ...) 

 

groep 2 De paardjes: stap 2 (overgang naar taktieken als penning, dubbelschaak, mat in 2)

 

groep 3 : > +14j.  Hier worden de stappen gegeven volgens de noden van de spelers. Volwassenen kunnen hier ook bijkomen en stap 1 (of hoger) volgen op hun eigen tempo.

 

 

Spelen

Les krijgen is één ding, maar kinderen moeten ook veel spelen! Daarom proberen we elke les wat tijd vrij te maken om partijtjes te spelen, maar belangrijker zijn onze toernooitjes.

 

We organiseren gedurende het jaar af en toe toernooitjes (tijdens de lestijden) en houden de scores bij. Rond nieuwjaar, en rond het eind van het lesjaar volgt er een prijsuitreiking waarbij de kinderen die het meest scoorden het eerst naar de prijzentafel mogen komen en dus de beste keus hebben. Hoe meer je komt hoe meer puntje je hebt en hoe beter je scoort uiteraard!

Verder proberen we ook hier en daar een Jeugd Criterium toernooi mee te pikken. Lees alles erover hier : JeugdCriterium Toernooi

 

Wat kost een aansluiting ?

Wij vragen 50€ per jaar. Klik hier voor de clubinfo en de rekening en zo

Mag ik eens proberen ?

Tuurlijk wel, u komt gewoon eens langs en doet een les mee. Let wel , hoe verder in het jaar hoe moeilijker instappen is. Daarom best eens informeren bij ons!

Belangrijk:

 

 • Om iedereen het best te kunnen begeleiden begint iedereen dit jaar met een ingangsproef. Dit is een standaard proef uit de stappenmethode. Deze zal bepalen in welke stap de speler terecht komt.

 • De ingangsproeven worden gehouden op 19 september 2013. De lessen starten de week daarna. De studenten worden dus met aandrang verzocht die vrijdag zeker aanwezig te zijn!

  Geen stress, absolute beginners beginnen uiteraard in stap 1 en leren daar de basis van het spel ;)
  Die moeten uiteraard ook geen proef afnemen.

 • We zijn in Kortrijk met 4 lesgevers van respectabel niveau (+-2000 elo) en hebben alles in huis om u of uw kind veel bij te leren. De lesgevers doen dit volledig vrijwillig en onbetaald. We doen dit graag maar verwachten graag een beetje toewijding van uw kant terug op vlak van aanwezigheid en inzet:

  De stappenmethode bevat een 20 tal lessen. De inhoud van deze lessen ligt vast en hun nut is bewezen. Op het einde van een stap volgt er een examen om te bepalen of een speler mag overgaan van stap.  Deze examens liggen ook vast (we vinden dus niets uit).

  Elke spelersgroep heeft een naam, de pionnetjes (stap 1) , de paardjes (stap 2) , de lopers (stap 3), de torens (stap 4) en de dame groep.
  We willen erg graag dat iedereen voor zijn stap slaagt op het einde van het jaar. Om dit te kunnen garanderen moet een speler zijn oefeningen maken en de lessen volgen. Indien hij dit doet zal hij vlot slagen. Indien we merken dat een speler sneller vooruitgang maakt dan de lessen gegeven worden zullen wij uiteraard ook ingrijpen.
   

  -- Dit jaar zal er een kalender opgemaakt worden die zichtbaar zal zijn op de site. Hierop zal het onderwerp staan van de les die gegeven wordt per datum. Deze lessen zullen terug te vinden zijn in het boekje van de stappenmethode. Zo weet u altijd waar we zitten.

  -- Om de zoveel lessen zal er een toets gegeven worden. De studenten moeten hiervoor niets studeren,
  het dient om de vooruitgang te kunnen meten. Dit is zowel voor de student als voor de lesgever van belang.
  Wanneer er een toets is zal deze dus ook op de kalender staan.

  -- Er zullen ook enkele vrije speelavonden ingelast worden. Dit zal ook op de kalender staan. Dit zal ook de gelegenheid bieden om speciale begeleiding te geven aan bepaalde studenten indien gewenst / nodig.

  We willen graag dat de studenten vooruitgang boeken. Dit is motiverend voor de lesgever en de studenten. Studenten die vaak afwezig zijn vertragen de lesgever daar hij verplicht wordt dezelfde les opnieuw en opnieuw te geven... Dankzij de kalender zal het voor iedereen duidelijk zijn wat er wanneer plaats vindt. Indien een student een les mist, kan hij deze zelf thuis inhalen met behulp van zijn boekje.

   

 • PRAKTISCH:
  -- Er wordt les worden gegeven aan spelertjes vanaf 6 jaar.

  -- De les begint om 18.30 stipt en stopt om 20u

  -- De jeugdspelers mogen voor hun veiligheid NIET op de trappen rondhangen voor/na de les. Wie een drankje wil kopen kan dit uiteraard, maar gaat daarna het leslokaal in. Het eerste verdiep in 't Kasteeltje is erg hoog en we willen ongelukken ten aller tijde vermijden! We hopen dat de ouders ons in deze beslissing steunen en dit ook zo aan hun kinderen melden.
  -- Eigen drank meenemen is niet toegelaten. Wij mogen de lokalen gebruiken van Stad Kortrijk en zijn hen daar dankbaar om. In ruil hiervoor wordt wel verwacht dat we de drankjes kopen in het lokaal.
  -- De schaakclub heeft een klein percentje op de verkoop van de drank. Dit wordt gebruikt om de goede werking van de club en de jeugdwerking (prijzen, toernooien etc.) te vrijwaren. Zo kunnen we ook de lidgelden laag houden. De drankjes dienen dan ook aangekocht te worden in het lokaal en NIET aan de automaten beneden.

 • -- 't Kasteeltje is ter onzer beschikking gezet van stad Kortrijk. Het is een erg mooie locatie en we zijn hen hiervoor erg dankbaar. Wij willen dan ook dat ze deze beslissing niet gaan betreuren. Respect voor het materiaal in de lokalen is dan ook maar vanzelfsprekend. De toiletten zijn ook geen speelplaats. Hou het proper aub.

  -- Gelieve de lestijden te respecteren aub. Haal uw kind niet uit de les voor deze gedaan is, dit stoort de les en de studenten.

  -- We laten volwassenen niet toe in de groep van hun kinderen omdat het kind (en al de kinderen) zich anders gaan gedragen. Volwassenen zijn welkom in de groep van Mark , daar kunnen ze op eigen tempo dezelfde stap volgen en vragen stellen naar believen! We danken jullie voor jullie begrip hiervoor.

  -- Ten slotte vragen wij graag uw feedback. Mail gerust uw gedacht / vragen / ideeen over de lessen naar mark.dechamps AT telenet.be zodat wij kunnen bijsturen. Het is als lesgever erg moeilijk om te weten wat er omgaat in de hoofdjes van de studenten.

 

 

ter info: Binnenkort misschien schaken verplicht op school

 

We zitten ook op facebook!

 

 Bedankt!

Mark, Pascal en Pieter en Nele

 

 

Opgelet ! tijdens de schoolvakanties is er GEEN jeugdles