Lessen Jeugd - Volwassenen

Jeugdles

 

De lessen gaan door de vrijdag avond van 18.30 tot 20h.

Voor communicatie is er een whatsapp groep die actief gebruikt wordt. Vraag ernaar wanneer je ingeschreven bent en we sturen de link.

De kalender onderaan de site bevat de info over de speelavonden.
 

Onze jeugdwerking werkt reeds erg goed en we zullen opnieuw dit jaar alles doen om dit zo te houden. Dankzij onze 3 lokalen hebben wij de mogelijkheid om de jeugdspelers in groepen in te delen volgens kennis, talent en leeftijd.

Drie groepen zullen gevormd worden met voor iedere groep een schaakinstructeur.
De groepen worden onverdeeld op basis van kennis omtrent de stappenmethode Brunia gaande van beginners tot gevorderden. Ook dit seizoen zullen we ons nog opnieuw toeleggen op deze methode.

We werken in drie groepen volgens niveau:
Groep 1 De pionnetjes : stap 1 (regels schaakspel, eenvoudige taktieken als slaan, verdedigen, mat in één, rokade, notatie ...)
Groep 2 De paardjes: stap 2 (overgang naar taktieken als penning, dubbelschaak, mat in 2)
Groep 3 : > +14j. Hier worden de stappen gegeven volgens de noden van de spelers. (Volwassenen kunnen hier ook aansluiten en les volgen op hun eigen tempo.)

Spelen!
Les krijgen is één ding, maar kinderen moeten ook veel spelen! Daarom proberen we elke les wat tijd vrij te maken om partijtjes te spelen, maar belangrijker zijn onze toernooitjes.

We organiseren gedurende het jaar af en toe toernooitjes (tijdens de lestijden) en houden de scores bij. Rond nieuwjaar, en rond het eind van het lesjaar volgt er een prijsuitreiking waarbij de kinderen die het meest scoorden het eerst naar de prijzentafel mogen komen en dus de beste keus hebben.
Hoe meer je komt hoe meer puntje je hebt en hoe beter je scoort uiteraard!
Verder proberen we ook hier en daar een Jeugd Criterium toernooi mee te pikken.
Lees alles erover hier : JeugdCriterium Toernooi

Wat kost een aansluiting ? 
Klik hier voor de clubinfo en de rekening

Mag ik eens proberen ? Tuurlijk wel, u komt gewoon eens langs en doet een les mee.
Let wel , hoe verder in het jaar hoe moeilijker instappen is. Daarom best eens informeren bij ons!

De stappenmethode bevat een 20 tal lessen. De inhoud van deze lessen ligt vast en hun nut is bewezen. Op het einde van een stap volgt er een examen om te bepalen of een speler mag overgaan van stap.
Deze examens liggen ook vast (we vinden dus niets uit).
Elke spelersgroep heeft een naam, de pionnetjes (stap 1) , de paardjes (stap 2) , de lopers (stap 3), de torens (stap 4) en de dame groep.

We willen erg graag dat iedereen voor zijn stap slaagt op het einde van het jaar. Om dit te kunnen garanderen moet een speler zijn oefeningen maken en de lessen volgen.

Indien hij dit doet zal hij vlot slagen. Indien we merken dat een speler sneller vooruitgang maakt dan de lessen gegeven worden zullen wij uiteraard ook ingrijpen.

PRAKTISCH:  Er wordt les worden gegeven aan spelertjes vanaf 6 jaar. --
De les begint om 18.30 stipt en stopt om 20u -- De jeugdspelers mogen voor hun veiligheid NIET op de trappen rondhangen voor/na de les.
Wie een drankje wil kopen kan dit uiteraard, maar gaat daarna het leslokaal in.

Het eerste verdiep in 't Kasteeltje is erg hoog en we willen ongelukken ten aller tijde vermijden!

We hopen dat de ouders ons in deze beslissing steunen en dit ook zo aan hun kinderen melden. Eigen drank meenemen is niet toegelaten. Wij mogen de lokalen gebruiken van Stad Kortrijk en zijn hen daar dankbaar om.

In ruil hiervoor wordt wel verwacht dat we de drankjes kopen in het lokaal.

De schaakclub heeft een klein percentje op de verkoop van de drank. Dit wordt gebruikt om de goede werking van de club en de jeugdwerking (prijzen, toernooien etc.) te vrijwaren. Zo kunnen we ook de lidgelden laag houden. De drankjes dienen dan ook aangekocht te worden in het lokaal en NIET aan de automaten beneden.

 

't Kasteeltje is ter onzer beschikking gezet van stad Kortrijk. Het is een erg mooie locatie en we zijn hen hiervoor erg dankbaar. Wij willen dan ook dat ze deze beslissing niet gaan betreuren. Respect voor het materiaal in de lokalen is dan ook maar vanzelfsprekend. De toiletten zijn ook geen speelplaats. Hou het proper aub.

 

Gelieve de lestijden te respecteren aub. Haal uw kind niet uit de les voor deze gedaan is, dit stoort de les en de studenten.

We laten volwassenen niet toe in de groep van hun kinderen omdat het kind (en al de kinderen) zich anders gaan gedragen. Volwassenen zijn welkom in de groep van Mark , daar kunnen ze op eigen tempo dezelfde stap volgen en vragen stellen naar believen! We danken jullie voor jullie begrip hiervoor.

Ten slotte vragen wij graag uw feedback. Mail gerust uw gedacht / vragen / ideeen over de lessen naar mark.dechamps AT telenet.be zodat wij kunnen bijsturen. Het is als lesgever erg moeilijk om te weten wat er omgaat in de hoofdjes van de studenten. ter info: Binnenkort misschien schaken verplicht op school

We zitten ook op facebook: https://www.facebook.com/schaakclubkortrijk

Bedankt! Hans en Pieter en Mark