Online klassiek schaken

OKS april 2021


 • We spelen in 2 reeksen. Een groep onder de 1900 elo en een groep boven de 2000.
 • Spelers tussen de 1900 en 2000 mogen kiezen in welke reeks ze spelen.
 • 'Rising stars' die het elo nog niet hebben maar echt wel willen deelnemen in de hogere groep mogen dit melden op hun inschrijvingsformulier en dan wordt dit bekeken.
 • Gelieve te lezen: Regelement/Reègulation
 • Iedereen krijgt dit toernooi 2 'bye's die hij mag inzetten tijdens de eerste 5 ronden. Wanneer hij VOOR de paringen gedaan zijn zijn afwezigheid meldt krijgt hij nog een half punt.

OKS Algemeen concept

Deelnemerslijst / Participants


Voor de nieuwkomers:

Welkom! :) Met een OKS toernooi you're in for a treat. De mensen de mee speelden in de eerste turnus zullen bevestigen dat het iets speciaal is.
Is het hetzelfde als in een club schaken ? Neen. Maar we moeten misschien stoppen met vergelijken want er zijn echt wel teveel verschillen. Bij OKS schaak leer je mensen kennen van over heel België. Je speelt tegen mensen die anders nooit tot in de club zouden geraken omdat het gewoon niet past in hun leven. Mensen die zich geen jaar kunnen/willen commiteren. Oud schakers die de draad weer oppikken. Nieuwe mensen die de sport aan het verkennen zijn.. De analyseruimte waar tot in de (veel te :)) late uurtjes geanalyseerd en gelachen wordt.. De whatsapp groep die nog altijd op volle toeren draait. OKS is gewoon iets nieuws. Het is een community geworden met echte mensen in plaats van nick names. Waar elo maar een nummer is en iedereen elkaar helpt sterker te worden. Het vult alvast op dit moment die grote leegte die covid geslagen heeft.

Samenvatting regels (alles en meer staat ook onder "reglement"):
 • Start de vrijdag 19.30 of later indien afgesproken met tegenstander
 • Tempo: 90 min + 30 sec per zet
 • Je logt in op myvcc.be en gaat naar de speelzaal door de naam in te tikken: dboszaal is enkel voor de spelers. Toeschouwers gaan naar dbosanalyse
 • Je plaatst je avatar aan je bord (door te klikken). De borden zijn genummerd. Je klikt op het logootje erboven, een jitsy meeting zal starten en je ziet je tegenstander.
 • Je daagt elkaar uit op lichess en speelt je partij.
 • Spelers krijgen de gegevens van hun tegenstanders voor het toernooi voor contact en lichess naam

Hoe verloopt de avond ?

OKS avril 2021


 • Nous jouons en 2 séries. Un groupe de moins de 1900 elo et un groupe de plus de 2000.
 • Les joueurs entre 1900 et 2000 peuvent choisir dans quelle série jouer.
 • Les «étoiles montantes» qui n'ont pas encore l'élo mais qui veulent vraiment participer au groupe supérieur peuvent le signaler sur leur formulaire d'inscription et cela sera vérifié.
 • Veuillez lire: Règles / Régulation
 • Dans ce tournoi, tout le monde obtient 2 'byes qu'ils peuvent utiliser pendant les 5 premiers tours. Lorsqu'il signale son absence AVANT que les appariements soient terminés, il obtient un demi-point.

Abonnez-vous OKS Avril / Inscriptions OKS Avril

(Tout cela sous réserve du nombre de joueurs et de la violence elo présente)

Pour les nouveaux arrivants:

Bienvenue! :) Avec un tournoi OKS, vous allez vous régaler. Les personnes qui ont participé au premier tour confirmeront que c'est quelque chose de spécial.
Est-ce la même chose que jouer aux échecs en club? Non. Mais peut-être devrions-nous arrêter de comparer car il y a vraiment trop de différences. Chez OKS chess, vous apprenez à connaître des gens de toute la Belgique. Vous jouez contre des gens qui autrement ne se rendraient jamais au club parce que cela ne rentre tout simplement pas dans leur vie. Les personnes qui ne peuvent / ne veulent pas s'engager pendant un an. Anciens joueurs d'échecs qui reprennent le fil. De nouvelles personnes qui explorent le sport. La salle d'analyse où les gens analysent et rient jusqu'aux heures (beaucoup trop :)) tardives. Le groupe WhatsApp qui tourne toujours à plein régime. OKS est juste quelque chose de nouveau. C'est devenu une communauté avec de vraies personnes au lieu de surnoms. Où elo n'est qu'un nombre et que tout le monde s'entraide pour devenir plus fort. Cela remplit déjà ce grand vide que Covid a frappé en ce moment.

Résumé des règles (tout et plus est également sous "règles"):
 • Début vendredi 19h30 ou plus tard si l’adversaire est d’accord
 • Tempo: 90 min + 30 sec par coup
 • Vous vous connectez à myvcc.be et vous accédez à la salle de jeux en tapant le nom: dboszaal est réservé aux joueurs. Les spectateurs vont à dbosanalysis
 • Vous placez votre avatar sur votre tableau (en cliquant). Les plaques sont numérotées. Vous cliquez sur le logo au-dessus, une réunion rapide commencera et vous verrez votre adversaire.
 • Vous vous défiez sur la lichesse et jouez à votre jeu.
 • Les joueurs recevront les détails de leurs adversaires pour le tournoi pour contact et leur lichess nom

Speeldata / Dates


 1. Vrijdag 30 april
 2. Vrijdag 7 mei
 3. => GEEN SCHAKEN OP Vrijdag 14 mei
 4. Vrijdag 21 mei
 5. Vrijdag 28 mei
 6. Vrijdag 4 juni
 7. Vrijdag 11 juni
 8. Vrijdag 18 juni

U bent toeschouwer ?

Log in op myvcc en kies de kamer dbosanalyse

Bovenaan heb je ook de link LichessTV waar je kan doorklikken naar de partijen van de spelers om deze makkelijk te kunnen volgen.

De bar is open voor een gezellige babbel achterna of voor de bezoekers.
STREAMING:
Youtube
TWITCH


Tu es un spectateur ?

Connectez-vous à myvcc et choisissez la salle dbosanalyse

En haut, vous avez également le lien LichessTV où vous pouvez cliquer sur les jeux des joueurs pour les suivre facilement.

STREAMING:
Youtube
TWITCH

Deelnemerslijst